Derleme Yazısı (Review Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (2): 123-128                

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.15                Online Publication: 8.08.2019

 

A Review of Problem and Pathological Gambling in North Cyprus

Mehmet ÇAKICI, Ebru ÇAKICI, Meryem KARAAZİZ, Asra BABAYİĞİT

Abstract: This review article discusses the prevalence and causes of the problem and pathological gambling in North Cyprus. In Northern Cyprus, pathological gambling is spreading very rapidly. The prevalence of gambling cannot be explained by the widespread use of casinos. In some countries, gambling prevalence may stop if adaptation to gambling occurs. There are many factors affecting the prevalence of gambling. Each country has its own sociocultural conditions. In some countries, in some countries, the presence of a minority affects the prevalence of pathological gambling. Particularly high prevalence of pathological gambling can be explained by sociocultural reasons. The regions with extremely high pathological gambling addiction have similar characteristics. As adaptation to gambling has not taken place in these countries, the prevalence of pathological gambling continues to increase. There fore, understanding the causes of pathological gambling in these countries will have a significant benefit in the preparation of prevention programs. Prevention programs are needed in Northern Cyprus due to the rapid growth of pathological gambling. It is necessary to take into account the sociocultural reasons and the culturalization characteristics in the prevention programs to be prepared.

Key Words: Gambling, Pathological Gambling, North Cyprus.


 Kuzey Kıbrıs’ta Problem ve Patolojik Kumar Üzerine Bir Derleme

 Özet: Bu derleme yazısı Kuzey Kıbrıs’taki problem ve patolojik kumarın yaygınlığını ve nedenlerini tartışmıştır. Kuzey Kıbrıs’ta patolojik kumarın çok hızlı bir şekilde yayıldığı görülmektedir. Kumar yaygınlığı tek başına kumarhanelerin yaygınlaşması ile açıklanamamaktadır. Bazı ülkelerde kumara yönelik adaptasyon gerçekleşmesi halinde kumar yaygınlığının yükselmesi durabilmektedir. Kumar yaygınlığını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Her ülkenin kendine özgü sosyokültürel koşulları bulunmaktadır. Bazı ülkelerde göçmen olma bazı ülkelerde ise azınlık olma yapısı patolojik kumar yaygınlığını etkilemektedir. Özellikle aşırı yüksek patolojik kumar yaygınlığı da sosyokültürel nedenlerle açıklanabilmektedir. Aşırı yüksek patolojik kumar bağımlılığı bulunan bölgelerin birbirlerine benzeyen ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu ülkelerde kumara yönelik adaptasyon gerçekleşmediği için patolojik kumar yaygınlığı artmaya devam etmektedir. Dolayısyla bu ülkelerdeki patolojik kumar nedenlerini anlayabilmenin önleme programlarının hazırlanmasında önemli oranda faydası olacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta da hızlı büyüyen patolojik kumar yaygınlığı nedeniyle önleme programlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Hazırlanacak önleme programlarında sosyokültürel nedenleri ve akültürasyon özelliklerini dikkate almak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kumar, Patolojik Kumar, Kuzey Kıbrıs.


Citing/ Referans gösterimi: Çakıcı, M., Çakıcı, E., Karaaziz, M. & Babayiği, A., (2019). A Review of Problem and Pathological Gambling in North Cyprus. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1(2): 123-128 doi:10.35365/ctjpp.19.1.15