Derleme Yazısı (Review Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 (1): 56-62                  

DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.07                 Online Publication: 30.04.2019

 

Saklı Ada: Insula

Sevda LAFCI FAHRİOĞLU, Sezgin İLGİ

Özet: Bu derleme yazısında insula’nın gros ve mikroskobik anatomisi, fizyolojik bağlantıları ve fonksiyonları ile çeşitli nörolojik ve psikiyatrik hastalıklardaki rolü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Beynin eksternal yüzünden bakıldığında görülemeyen, ancak sulcus lateralisaralandığında görünür hale gelebilen, korikal bir saha olan insula, son 25-30 yılda fonksiyonlarının anlaşılmaya başlanması ve bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların mekanizmasındaki rolünün tartışılabilir hale gelmesiyle nöro-görüntüleme çalışmalarının da ilgi odağı olmuştur. Insula’nın olfaktor saha, corpus amygdaloideum, entorhinal saha, gyrus cinguli ve hippocampus ile olan bağlantıları limbik sistem ile birlikte önemli fonksiyonları olduğunun önemli kanıtlarındandır. Bu gereksinim ışığında,insula hakkında literatürde yer alan bilgiler bir araya getirilmiştir. Limbik integrasyon ile visseral ve otonomik fonksiyonlardaki önemi sayesinde insula, demanstan şizofreniye kadar geniş bir yelpazede yer alan nöropsikiyatrik hastalıkların patomekanizmasında halen açıklığa kavuşturulmayı bekleyen birçok gizemi barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Insula; insular kortex; von Economo nöronları; bilişsel fonksiyon; limbik sistem


 

The Hidden Island: Insula
Abstract: The insula cannot be seen from outside the brain. However, when you eliminate the lateral sulcus, you can observe the insula as a cortical region. In the last 25-30 years, as the scientific community is beginning to understand the function of the insula with respect to some neurological and psychiatric diseases, the neuroimaging studies of this region is becoming more popular. Insula’s connections to the olfactory field, corpus amygdaloideum, entorhinal field, gyrus cinguli and hippocampus together with the limbic system are proof that the insula has very important functions. The insula is still the focus of crucial mysteries that are waiting to be shed light on in a wide array of neurological diseases ranging from dementia to schizophrenia, as a result of the importance of the insula’s connection to the limbic system and the visceral and autonomic functions. In this review, we aim to offer the most up-to-date information on the gross and microscopic anatomy of the insula, its physiological and functional connections and its role in various neurological and psychiatric diseases.
Keywords: insula; insular cortex; von Economo neurons; cognitive functions; limbic system.


 

Citing/ Referans gösterimi: Fahrioğlu Lafcı, S., İlgi, S., (2019). Saklı Ada: Insula. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1 (1): 56-62 doi:10.35365/ctjpp.19.1.07