Orjinal Makaleler / Research Articles

Akademisyenlerde Sosyodemografik Değişkenlere Göre Mobbing, Psikosomatik Belirtiler ve Ruminatif Düşünce Biçiminin İncelenmesi

Bade YAYA, Deniz ERGÜN, Beniz YILMAZ

>Abstract    >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.17 


Yeme Tutumları ve Travmatik Yaşantılar: Öz Şefkat ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü

Merve KARAOĞLU, Seda ERZİ 

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.18


Psikiyatri Kliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Özel Tıp Fakültesi Hastanesi Deneyimi

Hatice HARMANCI

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.19


Ergenlerde Siber Zorbalığa Duyarlılığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Esra Nihan BRİDGE, Nesrin Duman

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.20


Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Belirtilerin ve Psikolojik Dayanıklılığın İncelenmesi

Oğuzhan CEVİZCİ, Ece E. MÜEZZİN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.21


Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi

Saime Serpil ÖZGÜL, Volkan DEMİR, Hüseyin ÜNÜBOL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.22


Evli Çiftlerin Kişilik Profillerinin Karşılaştırılması-I: 360º Değerlendirme Tekniği

Arkun TATAR, Hüdanur ÖZDEMİR, Sami ÇAMKERTEN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.23


Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanının Sorunları

Ayşe BENGİSOY, Melih Burak ÖZDEMİR

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.24

Derleme Yazısı / Review Article