Case Report

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:66-68

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.19       Online Publication: 23.11.2019

 

Bipolar Bozukluk ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu Eş Tanılı Alkol Kullanım Bozukluğunda Naltrekson Tedavisi

Hilmi Ertuğ BAKİ, Mevhibe İrem YILDIZ, Berna Diclenur ULUĞ

Özet: Bu yazıda alkol kullanım bozukluğu (AKB) bulunan, bipolar bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) eş tanıları olan olgunun naltrekson ile tedavisinin akut ve uzun dönemli etkilerinin sunulması
amaçlanmıştır. Yoğun alkol kullanımı ile birlikte tetiklenen birçok mani ve depresyon atağı olan 35 yaşında erkek hastada 20 yıla yakın hastalık süresince, yaygın anksiyete belirtileri duygudurum dönemlerine eşlik etmiş.
Çeşitli duygudurum dengeleyiciler ve antipsikotiklerin yanı sıra 17 yıl boyunca klonazepam(2-4 mg/gün) kullanmış. Servise yatırılarak detoksifikasyon sürecine başlandıktan sonra naltrekson 100 mg/gün başlanan
hastanın taburculuk sonrasında 1 yıldır alkol kullanımı olmadı ve duygu durumu ötimik olarak izlendi. Naltreksonun bipolar bozukluğu olan hastalarda alkol kullanımını azalttığı gösterilmiştir. Bu olguda da
naltrekson tedavisi ile bir yıl boyunca bipolar bozukluk ve alkol kullanım bozukluğuyla ilgili nüks olmadığı görülmüştür. Bipolar bozukluk ve YAB’de tedavi etkinliğinin artması bakımından AKB’nin tedavisinin göz ardı
edilmemesi önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Naltrekson, Bipolar Bozukluk, Alkol, Bağımlılık, Anksiyete

 


 

Naltrexone Treatment in Alcohol Use Disorder Comorbid With Bipolar Disorder and Generalized Anxiety Disorder

Abstract: In this article, we aimed to present the acute and long-term effects of naltrexone treatment in a patient withalcohol use disorder (AUD) comorbid with bipolar disorder and generalized anxiety disorder (GAD). In a
35-year-old man with many episodes of mania and depression induced by intense alcohol use, there has been many affective episodes with anxiety symptoms for 20 years. He has used clonazepam (2-4 mg/day) for 17 years
as well as various mood stabilizers and antipsychotics. After hospitalization, naltrexone 100 mg/day was started. After the discharge he didn’t use alcohol for one year and his mood was euthymic. Naltrexone has been shown to
reduce alcohol use in patients with bipolar disorder. In this case, there was no recurrence of bipolar disorder and alcohol use disorder for one year with naltrexone treatment.It is important to treatment of AUD for increasing
treatment efficiency in bipolar disorder and GAD.

Keywords: Naltrexone, Bipolar Disorder, Alcohol Use Disorder, Anxiety

 


Citing/ Referans gösterimi: Baki, H.E., Yıldız, M.İ. Uluğ, B.D. (2019). Naltrexone Treatment in Alcohol Use Disorder Comorbid With Bipolar Disorder and Generalized Anxiety Disorder. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji
Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 66-68 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.19