Case Report

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:69-71

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.20       Online Publication: 23.11.2019

 

Use of Vanoxerine Consta In Cocaine Addiction: A Case Report

Sümeyye DEMİRBAY, Zehra ALGAN, Neslihan CANSEL, Hatice Birgül CUMURCU

Abstract: Cocaine abuse is a serious health problem in many regions of the world, however, there are no proven effective drugs for the treatment of cocaine addiction. In this presentation,diagnosis, treatment and monitoring processes of a 33-yearold male patient, using vanoxerine constants in the treatment of cocaine addiction, will be shared. In the story taken, it was learned that the patient started to use cocaine 7-8 months ago.After the patient was applied a intramuscular treatment, 394,2 mg of vanoxerine consta, three times with three months intervals, it was observed that withdrawal symptoms and cocaine desire decreased.In addition, one-year follow-up of the patient revealed that his well-being continued and the urine substance panels were negative.Vanoxerin limits cocaine-induced increase in extracellular dopamine by competing with cocaine in the dopamine transporter region.Cocaine abuse is a harmful habit spreading to the world, causing socioeconomic problems.

Keywords: Addiction, Cocaine, Vanoxerine

 

 

 


 

Kokain Bağımlılığında Vanoxerine Consta Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

Özet: Kokain istismarı, dünyanın pek çok bölgesinde ciddi bir sağlık sorunudur, ancak kokain bağımlılığının tedavisi için kanıtlanmış etkili ilaçlar bulunmamaktadır. Bu sunumda kokain bağımlılığı tedavisinde vanoxerine constanın kullanıldığı 33 yaşında erkek hastaolguyla ilgili tanı, tedavi ve izleme süreçleri paylaşılacaktır. Alınan öyküde hastanın yaklaşık 7-8 ay önce kokain kullanmaya başladığı öğrenildi. Hastaya vanoxerine consta 394,2 mg intramüsküler tedavisi üçer ay arayla üç kez uygulandıktan sonra yoksunluk belirtilerinin ve kokain isteğinin azaldığı gözlendi. Ayrıca hastanın bir yıllık takibinde iyilik halinin devam ettiği ve idrarda madde panellerinin negatif çıktığı görüldü. Vanoxerin dopamin taşıyıcı bölgesinde kokainle yarışarak hücre dışı dopaminde kokainin neden olduğu artışı sınırlandırmaktadır. Kokain istismarı, dünyaya yayılan, sosyoekonomik problemlere neden olan zararlı bir alışkanlıktır.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Kokain, Vanoxerin

 

 


Citing/ Referans gösterimi: Demirbay, S., Algan, Z., Cansel, N., Cumurcu, H.B. (2019). Use of Vanoxerıne Consta In Cocaıne Addıctıon: A Case Report. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 69-71 doi:10.35365/ctjpp.19.special1.20