Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2019 Özel sayı 1:56-58

DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.16       Online Publication: 23.11.2019

 

Madde Bağımlılığı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Konusunda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Taner EROL

Özet: Literatürde, madde bağımlılığının kişinin benlik saygısını etkilediği görülmüştür. Madde bağımlılığının gerek maddi nedenler gerekse manevi duygulara bağlı olarak gelişebileceği ve insan hayatı üzerinde önemli etkiler bırakabileceği araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Madde bağımlılığıyla benlik saygısı arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin incelenmesinin benlik saygısı düzeyini ortaya koyması açısından önem arz edeceği düşünülmüştür. Bu çalışmada beş yıl içerisinde Yüksek Öğretim Kurumu Tez Dokümantasyon Merkezine kayıtlı ve elektronik ortamda ulaşılabilen, izinli, dili Türkçe, 2014-2019 yılları arasındaki lisansüstü tezlerle ve google akademiden bu aralıkta ulaşılan yayımlar taranmıştır. İki kavram arasındaki ilişki konusunda yapılan tespitler bir araya getirilerek bundan sonra konu ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Benlik, Benlik Saygısı, Bağımlılık, Madde Bağımlılığı

 

 


 

A Research On Studies Regarding The Relationship Between Substance Abuse And Self-Esteem

Abstract: In the literature, it is apparent that substance abuse affects one’s self-esteem. It has emerged as a result of research that substance abuse may be developed both from substantial reasons and spiritual feelings, and will have a significant impact on human life. It is estimated that there is a relationship between substance addiction and self-esteem, and examining this relationship will be important in terms of revealing self-esteem level. In this study, in the last five years, the publications which are registered to the The sis Documentation Center of the Higher Education Institution and which can be accessed electronically, with permission, the language is Turkish, between the years 2014-2019 and the publications reached from the google academy were scanned. The findings and the relationship between the two notions will be brought together to shed light on the future studies.

Key words: Self, Self-Esteem, Addiction, Substance Addiction

 


Citing/ Referans gösterimi: Erol, T. (2019). Madde Bağımlılığı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Konusunda Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(Özel Sayı.1): 56-58
doi:10.35365/ctjpp.19.special1.16