Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 300 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 150 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Cilt. 4, Sayı 2, Haziran 2022

Editörden

Orjinal Makaleler

Yaratıcı Zihniyet Yapıları Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sema Karakelle1, Seda Saraç2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.01        >XML        >HTML


İhtiyaç Doyumu, Yaşam Amaçları ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz-Kontrol ve Amaçlar için Mücadelenin Aracı Rolü

Sena Güme1, Ali Eryılmaz2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.02        >XML        >HTML


Bariatrik Cerrahi Öncesi ve Sonrası Benlik Saygısı, Duygusal Yeme, Yeme Tutumu, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Yıllık Takip Çalışması

Sema Nur Türkoğlu Dikmen1, Şengül İlkay2, Yasir Şafak3

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.03       >XML        >HTML


COVID-19 Peritravmatik Distres İndeksi’nin (CPDI) Türkiye Örneği’ne Uyarlama Çalışması

Funda Kocaay1, Fatih Yığman2, Nursemin Unal3, Fulya Barış Pekmezci4

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.04       >XML        >HTML


Yeme Tutumlarını Yordamada Öz Anlayış ve Yeme Farkındalığının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Kübra Yalın1, Selin Karaköse2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.05       >XML        >HTML


Covid-19 Pandemisinde Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ezgi Dirgar1, Betül Tosun1, Katalin Papp2, Buğlem Kadriye Dolanbay1, Nermin Olgun1, Nurten Özen3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.06       >XML        >HTML


COVID-19 Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Betül Tosun1, İsmail Dusak2, Nursemin Unal3, Serap Güngör4, Nuran Tosun5

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.07       >XML        >HTML


COVİD-19 Korkusu, Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Nurullah Yelboğa1, Salih Aydın2, Abdullah Işık3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.08       >XML        >HTML


Poliklinik Hizmeti Alıp Sigarayı Bırakamayanların Bir Yıl Sonra Desteğe Açık Olma Durumlarının Tekrar Değerlendirilmesi

Abdülkadir Deniz1, Safiye Özvurmaz2, Seyfi Durmaz3

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.2.09       >XML        >HTML