Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 300 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 150 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Editörden

Mehmet Çakıcı

>Özet     >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.23.03

Orjinal Makaleler

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Affetmeye Etkisi: Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü ile Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Neslihan Nur Pehlivan1, Hamit Coşkun2

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.01     >XML        >HTML


COVID-19 Pandemi Sürecinde Algılanan Sosyal Destek ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Haydeh Faraji1, Dilara Karakoç2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.02     >XML        >HTML


Covid-19 Döneminde KKTC’de Ev Kadını Olmak: Travma Sonrası Büyüme, Kendini Açma ve Algılanan Sosyal Destek

Cemile Kurtoğlu1, Füsun Gökkaya2

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.03     >XML        >HTML


Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Toplumsal Cinsiyet, KOVİD-19 Yüklemeleri ve KOVİD-19 Fobisi ile İlişkisi

Aysel Gürel Kayaoğlu1

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.04     >XML        >HTML


Dürtüsellik, Utanç ve Kumar Oynama Şiddeti İlişkisinde Benlik Saygısının Aracı Rolü

Fulya Çavuş1, Umut Çıvgın2, Elçin Yorulmaz3

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.05     >XML        >HTML


Şanlıurfa Örnekleminde Depresif Belirtiler ve Anksiyete Yaygınlığının COVİD-19 ve Psikolojik Dayanıklılık ile İlişkisinin İncelenmesi

Asra Babayiğit1, Edanur Erdem2

>Özet     >PDF      >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.06     >XML        >HTML


KOAH Popülasyonunda Koronavirüs Kaygısının Sosyodemografik Değişkenler açısından İncelenmesi

Fadime Tülücü1, Ayşe Reyhan Boğar2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.07     >XML        >HTML


Derlemeler

İşyerinde Karanlık Üçlünün Çıktıları: Organizasyonun Sonuçları Yönetmedeki Rolü

Vaishali Choudhary1, Shadab Ahmad Ansari2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.08     >XML        >HTML


Doğal Afetler ve Ruh Sağlığı İlişkisi

Arzu Bulut1

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.09         >XML        >HTML


Online Oyun Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözümler Üzerine Bir Literatür Taraması

Melis Karakuş1, Emre Vadi Balcı2, Salih Tiryaki3

>Özet    >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.3.10     >XML        >HTML