Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 15 Nisan 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 500 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 250 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Cilt. 4, Sayı 1, Mart 2022

Editörden

Orjinal Makaleler

Sosyoekonomik Durumun, Anne Psikopatolojisinin, Yansıtıcı İşleyişin ve Duygu Sosyalleştirmenin Erken Çocukluk Döneminde Gözlenen Davranış Problemlerindeki Rolü

Afra Selcen Taşdelen1, Asiye Kumru2, Gizem Arıkan3

>Abstract   >PDF    >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.01        >XML        >HTML


Vücut geliştirme sporu ile uğraşan erkek bireylerde kas algısı bozukluğu, ortoreksiya nervoza ve sporda güdülenme arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hüseyin Abraş1, Deniz Erdağ2, Ayşe Buran3

>Abstract   >PDF    >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.02         >XML     >HTML


Koronavirüs Tedavisi Tamamlanmış Bireylerin Travma Sonrası Büyüme Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

Adeviye Aydın1, Yunus Kaya2

>Abstract   >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.03       >XML       >HTML


Prososyal Yalanın Uygunluğu Testi – Çocuk Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Muhammed Şükrü Aydın 1, Sema Karakelle 2, Asiye Kumru 3

>Abstract   >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.04      >XML      >HTML


Yeme Bozukluklarının Çocukluk Travmaları ve Yaşam Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi

Sultan Okumuşoğlu 1

>Abstract    >PDF        >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.05       >XML         >HTML


Ergenler Arasında Görülen Siber Zorbalığın ve Mağduriyetin Akran İlişkileri ve Benlik Kavramı ile İlişkisinin İncelenmesi

Ezgi Taştekin1, Pınar Bayhan 2

>Abstract   >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.06        >XML       >HTML


İlişki Doyumu ve Yükleme Biçimleri İlişkisi: Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Aracı Rolü

Gizem Özen1, Ferzan Curun2

>Abstract    >PDF     >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.07     >XML       >HTML


Baba Eğitim Programı: Deneysel Bir Çalışma

Yasemin Sorakın1, Yağmur Çerkez2

>Abstract   >PDF   >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.08      >XML        >HTML


Klinik Olmayan Türk Örneklemde Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Madde Tepki Kuramı ile Değerlendirilmesi

Arkun Tatar1, Didem Ayhan2

>Abstract    >PDF   >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.09           >XML         >HTML


Ev Kadınlarında Tükenmişlik ve Somatizasyon: Depresyonun Yordayıcıları

Selin Karaköse1, Ayşe Nehir Ulusoy2

>Abstract   >PDF   >Doi:10.35365/ctjpp.22.1.10           >XML        >HTML


Derleme Yazıları