Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 300 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 150 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Editörden

Mehmet Çakıcı

>Abstract      >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.24.01

Orjinal Makaleler

Siber Zorbalık Motivasyonları ve Ergenler Arasında Ahlaki Ayrılma Siber Zorbalar: Aracılık Rollerininin İncelenmesi

Ahmet M. Abdülaliam1

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.01     >XML        >HTML


Video Oyun Bağımlılığının Çocukluk Travmaları ve Duygu Düzenleme Problemleri ile İlişkisi

Nurten Elkin1, Oğuzhan Kılınçel2

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.02     >XML        >HTML


Sanayi Bölgesinde Çalışan Türk Kadın İşçilerin Ruhsal Durumları ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehtap Kızılkaya1, Nükhet Ballıel2, Kerime Derya Beydağ3

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.03     >XML        >HTML


Psikopatolojinin Omuz Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Engellilik Üzerine Etkisi

Abdullah Küçükalp1, Çetin Turan2

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.04     >XML        >HTML


Pandemi Sürecinde Bireylerin Koronavirüs Korkusu ile Hijyen Davranışları Arasındaki İlişki: Öğrenci Velileri Üzerinde Bir Araştırma

İlknur Kıran Morkoç1, Cemal Sezer2

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.05     >XML        >HTML


Hemşirelerin Psikiyatri Kliniklerinde Tedavi Gören Hastaların Metabolik Sendrom Risklerini Değerlendirmeye Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi

Elçin Babaoğlu1, Yeşim Ayar2

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.06     >XML        >HTML


Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ve Sosyal Baskınlık Yönelimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

M. Cüneyt Birkök1, Semanur Tatoğlu2

>Abstract     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.24.1.07     >XML        >HTML


Derleme Yazıları