Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 300 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 150 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Cilt. 4, Sayı 4, Aralık 2022

Editörden

Mehmet Çakıcı

>Özet        >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.22.04

Orjinal Makaleler

Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerinde Dijital Sosyal Baskının Rolünü Keşfetmek

Ali Dula1, Şakir Güler2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.01       >XML        >HTML


Kuzey Kıbrıs Hanehalkı Kesitsel Çalışmasında Yetişkin Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Yaygınlığı ve Risk Faktörleri

Asra Babayiğit1, Mehmet Çakıcı2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.02       >XML        >HTML


Covid – 19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinde Bilişsel Kontrol ve Esneklik ile Anksiyete İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Burcu Bayrak Kahraman1, Sevinç Mersin2, Aysun Acun3

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.03      >XML        >HTML


Yeme Tutumları ve Depresyon Belirtileri İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü

Pınar Cevizci1, Miray Akyunus2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.04      >XML        >HTML


Genç Yetişkinlerde Özgünlük ve Öznel İyi Oluş Arasındaki ilişkide Öz-Bilincin Aracı rolü

Nuran Odabaşı1, Ferzan Curun2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.05     >XML        >HTML


Koronavirüs Pandemisi Döneminde Aile Dayanıklılığının Annelerin Risk Faktörlerine Göre İncelenmesi

Gülçin Karadeniz1

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.06      >XML        >HTML


Fibromiyalji Tanılı Bireylerin Ağrı Düzeyleri, Yaşam Kaliteleri ve Duyguları İfade Etme Becerileri Üzerinde Psikodramanın Etkisi

Özlem Şener1

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.07          >XML        >HTML


Sigarayı bıraktırmak için cep telefonu tabanlı farkındalık müdahaleleri: Randomize kontrollü bir çalışma

Fadime Tülücü1

>Özet        >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.08          >XML        >HTML


Özel Gereksinime İhtiyacı Olan Çocuklara Sahip Anne Babalarda Travma Sonrası Büyüme

Gülşen Filazoğlu Çokluk1

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.09          >XML        >HTML

Derleme yazısı

Dezavantajlı Gruplar için Hayvan Destekli Müdahalelere Sistematik Bir Bakış

Seda Topgül1

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.10       >XML        >HTML


Okullarda Performans Değerlendirme: Bir Meta-analiz Çalışması

Fatma Köprülü1, Behçet Öznacar2

>Özet        >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.22.4.11       >XML        >HTML