Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 300 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 150 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Editörden

Mehmet Çakıcı

>Özet     >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.23.04

Orjinal Makaleler

Kişilik Bozuklukları ve Pekiştireç Duyarlılıkları Arasındaki İlişkilerde Duygu Düzenleme ve Cinsiyetin Düzenleyici Aracılık Modelleri

Yusuf Bilge1, Gülşah Balaban2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.01          >XML        >HTML


Sosyal Kaygının Yordayıcısı olarak Çocukluk Çağı Travmaları, Duygu Düzenleme Süreçleri ve Dissosiyasyonun İncelenmesi

Elif Yöyen1, İrem Akyüz Çaylak2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.02         >XML        >HTML


Başa Çıkma Davranışları ve Psikolojik Zorluklar: Vietnam’daki Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Vaka Çalışması

Nguyen Thi Thuy1, Nguyen Trong Lang2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.03         >XML        >HTML


0-18 Yaş Çocuğu olan Ebeveynlerin Pandemi Döneminde Tükenmişlik ve Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi

Yağmur Çerkez1, Yasemin Sorakın2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.04        >XML        >HTML


Akademisyenlerde Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisinin İncelenmesi: Kültür Tutumlarının Aracı Rolü

Hepşen Şen1, İhsan Erol Özçil2, Hüda Hüdaverdi3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.05         >XML        >HTML


Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Kadınların Duygusal Yeme Davranışı Farkındalığı ile Beden İmgesi arasındaki İlişki

Nurten Elkin1, Selin Kalabaş2

>Özet      >PDF      >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.06         >XML        >HTML


“Edvar Müzik Terapi” Yöntemi’nin Stres, Mental İyi Oluş, Olumlu/Olumsuz Duygudurumuna Etkisinin İncelenmesi

Dilara Sürü1, Lütfiye Söğütlü2

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.07       >XML        >HTML


Çocukluk Aşılarının Reddedilmesinde İnternet Medyasının Etkilerine Yönelik İkna Amaçlı Çözüm Önerileri

Dursun Yılmaz1, Murat Sezgin2

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.08       >XML        >HTML


Akıllı Telefon Bağımlılığının Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Derleme

Ece E. Müezzin1

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.4.09         >XML        >HTML