Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü’’nün akademik resmi yayınıdır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yazarların International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından formüle edilen Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için Önerilere uymalarını önermektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesinde yer almaktadır. http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/
Dergi, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmanın Yürütülmesi, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması için ICMJE Önerilerinin güncellemelerini takip etmektedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS) tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir.

Link: http://napsc.in/journals

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; Ulakbim tarafından değerlendirme sürecindedir.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 30 Mart 2022 tarihi itibari ile Emerging Sources Citation Index’e kabul edilmiştir.


…………………DUYURU…………………

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 26 Mayıs 2022 itibariyle gönderilen makaleler için 300 EUR Makale İşleme Ücreti (MİÜ) tahsil edecektir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi dergisinde son bir yıl içinde hakemlik yapmış yazarlar için MİÜ 150 EUR olarak tahsil edilir. Hakem yayın ücreti ödeme hakkı hakemlik yapılan makale sayısı ile sınırlıdır.


Editörden

Mehmet Çakıcı

>Abstract      >PDF        >Doi: 10.35365/ctjpp.23.01

Orjinal Makaleler

İntihar Olgusunda Psikolojik Özelliklerin İncelenmesi

Merve Keleş1, Elif Yöyen2, Fatih Bal3

> Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.01     >XML        >HTML


Bibliyoterapi Eğitiminin Sosyal-Duygusal Beceriler İle Okuma İlgisi ve Okuma Motivasyonuna Etkisi

Şengül Başarı1, Ahmet Güneyli2, Gözde Latifoğlu Yıltaş3, Gül Kahveci4

>Özet     >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.02       >XML        >HTML


Kırsal Kesimde Yaşayan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Sezer Avcı1, Dilek Kaytan2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.03    >XML        >HTML


Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği- Özbildirim Formunun Türkçeye Uyarlanması

Sözen İnak Gönyeli1

> Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.04      >XML        >HTML


Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Elektrokonvulsif Tedavi Uygulanan Hastaların Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikleri

Buğra Çetin1

> Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.05     >XML        >HTML


Son Ergenlik Döneminde Dissosiyatif Bulgular ile Ruminasyon Arasındaki İlişkide Duyguları İfade Etmenin Rolü

Afranur Özgönül1 Z. Deniz Aktan2 İpek Ülkümen3

>Özet      >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.06      >XML        >HTML


Kimlik Krizi ve Kişilik Bozuklukları: Otantikliğin Aracı Rolü

Faik Taşçı1, Yusuf Bilge2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.07          >XML        >HTML


Klinik Olmayan Popülasyonda Mükemmeliyetçilik Boyutlarının Sosyal Anksiyete ile İlişkisi

Elif Yöyen1, Can Zoraloğlu2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.08          >XML        >HTML


COVID-19 Servis ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler : Kesitsel Bir Çalışma

Aynur Uysal Toraman1, Ökkeş Kısa2

>Özet       >PDF       >Doi:10.35365/ctjpp.23.1.09          >XML        >HTML