Research Articles

Evli Çiftlerin Kişilik Profillerinin Karşılaştırılması-II: HEXACO Kişilik  Modeli

Arkun TATAR, Gaye SALTUKOĞLU, Hüdanur ÖZDEMİR

>Abstract    >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.1


The Prevalence And Possible Risk Factors Of Depression And Anxiety Disorders In Syrian Migrant Women In Turkey

Mehmet Ali DÜNDAR, Mustafa Necmi İLHAN, Nevra KARAMÜFTÜOĞLU

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.2


Atipik ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Ölüm Kaygısına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tuğba ALTINTAŞ, Kudret İSPİR, Sacide ŞAHİN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.3


Does A Correlation Exist Between Fluid Intelligence And Creativity?

Nakşidil Torun YAZIHAN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.4


Kadınlarda Çocuk Sayısı ile Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hüseyin ÜNÜBOL, Meltem SUNAR, Gökben Hızlı SAYAR

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.5


Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri

Ömer GÖKEL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.6


Yunan Mitolojisinde Medusa’nın Gorgon Dönüştürülmesi ve Öldürülmesinin Töre Mitinin Foucalt’a Söylem Analizi

Zeynep ÖZEROL, Zihniye OKRAY

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.7


Risperidone and Hepatotoxicity in Children and Adolescent: A Literature Review

Mazlum ÇÖPÜR, Sidar ÇÖPÜR

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.20.2.8