KÜNYE

 

ISSN: 1302-7840 (Basılı)

E-ISSN: 2667-8225 (Online)

Sahibi: Prof. Dr. Ebru Çakıcı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Uz. Psk. Asra Babayiğit

Sorumlu Yazı İşleri Müdür Yardımcıları:

Uz. Psk. Ayşe Buran

Uz. Psk. Bade Yaya

Uz. Cansın İskender

Psk. Gizem Yeşil Dirisu

Psk. Özlem Cumhur

Psk. Tugay Fatmaoğulları

Düzenleme / Editing: Psk. Tugay Fatmaoğulları

Dizgi: Psk. Tuğçe Özbahadır