Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.32


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Covid-19 Stresi Altındaki Annelerde Maternal Bağlanma ve Önleyici Müdahale Yöntemleri

Maternal Attachment and Preventive Intervention Methods in Mothers Under Covid-19 Stress

 

Aslıhan Kurt1 , Hande Çelikay Söyler2


Özet:

Bu derleme çalışmasının amacı, psikolojik ve psikososyal bozuklukların morbiditesinde büyük bir artışa zemin hazırlayan küresel bir sağlık krizi olan Covid-19’un risk altında olan grupların içinde yer alan anneler üzerindeki etkileri ve bu etkilerin maternal bağlanma ilişkisindeki rolünün incelenmesi ve bununla baş etme yöntemlerinin literatür çerçevesinde tartışılmasıdır.  Ebeveyn olmanın getirdiği yaşam değişikliği ve endişeye ek olarak bulaşma korkusu ve belirsizlik kadınların duygusal refahını olumsuz etkileyerek endişeye neden olabilir. Bazen anneler stres gibi çevresel faktörlerden dolayı bebekleriyle ilişki kurmakta zorlanır ve bu tür bir başarısızlığın bebek üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir. Pandemi döneminin başlı başına büyük bir stres kaynağı olduğu düşünüldüğünde annelerin bebekleriyle bağ kurma sürecinin salgından etkileneceği öngörülmektedir. Bu bilgiler ışığında sağlık sağlayıcıları ve politika yapıcılar, Türk kadınları arasında perinatal dönemdeki önemli psikolojik morbidite yükünün kadınlar ve çocuklar üzerindeki olası uzun vadeli etkisinin farkında olmalıdır. Etkili tarama ve müdahale programlarının uygulanması Türkiye’de perinatal ruh sağlığının geliştirilmesinde ve doğum sonrası bakımın kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, maternal bağlanma, önleyici müdahale yöntemleri


1MSc, Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, Near East University, Nicosia-Cyprus, Orcid İd: 0000-0002-5241-127X

2Asst. Prof., Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, Near East University, Nicosia-Cyprus, Orcid İd: 0000-0001-6735-1321

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Faculty of Arts and Sciences, Psychology Department, Near East University, Nicosia- Cyprus, E-mail: aslhan_kurt@yahoo.com.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 23.09.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 16.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Kurt, A. & Çelikay-Söyler, H. (2021). Maternal Attachment and Preventive Intervention Methods in Mothers under Covid-19 Stress, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 304-313


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/