Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.31


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Beyaz Şeytan Filminin Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Perspektifinden Değerlendirilmesi

Evaluation of the ‘Blow’ Movie from the Cognitive Behavioral Psychotherapy Perspective

 

Melek Öztürkler1, Meryem Karaaziz2


Özet:

Bilişsel Davranışçı Terapi’nin (BDT) bireylerin hissettiği duyguları pozitif bir şekilde etkilemeye, bireylerin sahip olduğu negatif otomatik düşünceleri değiştirmeyi amaçlayan kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir. BDT’nin birçok hastalık üzerinde etkili sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı ise Aaron Temkin Beck tarafından geliştirilmiş olan BDT yaklaşımının temel kavramlarını film analizi yardımıyla incelemek ve uygulamasına örnekleme oluşturmaktır. Araştırmada, ABD yapımlı ‘Beyaz Şeytan’ filmi incelenmiştir. Gerçek hayattan uyarlanan, Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente gibi oyuncuların başrolleri oluşturduğu ‘Beyaz Şeytan’ filmi 2001 yılında sinema salonlarında yerini almıştır. Film kokain kaçakçısı George Jung’ın yaşantısını geride bırakıp Amerika’ya taşınmasıyla başlayan hikâyesini konu almaktadır. Ayrıca, filmde uyuşturucu tacirlerinden biri olan George’un nasıl düşüş yaşadığını anlatmaktadır. . Madde bağımlılığının tedavisinde de BDT yönteminin sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Bu makalede de madde bağımlılığının tedavisinde BDT teknikleri ve film analizi çerçevesinde tartışmak hedeflenmektedir. Ayrıca, çalışmada madde bağımlılığının tedavisinde BDT teknikleri ve film analizi çerçevesinde örneklendirme oluşturulmaya çalışılmıştır. ‘Blow’ filmi zamanının dikkat çeken filmlerinden biri olup, bu çalışmada da geniş kitlelerin seyrettiği film üzerinden BDT’nin temel kavramlarının açıklanmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada BDT’nin sınırlı sayıdaki temel kavramı incelenmiş olup, ileride diğer bilişsel yapılara örnek oluşturabilecek filmler analiz edilebilir, derslerde kuramlara örnek olarak sunulabilir ve danışanların sorunlarına bakarken farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Davranışçı Terapi, film analizi, bağımlılık, madde bağımlılığı


1MSc., Near East University, Department of Clinical Psychology, Nicosia, Cyprus, Orcid:  0000-0003-4271-9630

2 Assoc. Prof., Near East University, Department of Psychology, Nicosia, Cyprus, Orcid: 0000-0002-0085-612X

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Near East University, Department of Psychology, Nicosia, Cyprus , E-mail: melekozturkler.2395@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 24.06.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 15.07.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 06.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Öztürkler, M., & Karaaziz, M.  (2021). Evaluation of the ‘Blow’ Movie from the Cognitive Behavioral Psychotherapy Perspective, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 298-303


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/