AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

 

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.