Original Research (Original Article)

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology; 2020 (2):  75-81    

DOI: 10.35365/ctjpp.20.02.11                Online Publication: 27.07.2020

 

Investigation of Empathy as a Moderator of the Relationship Between Social Identity and Helping Behavior in Young Adults

Elvan KİREMİTÇİ CANIOZ, Hamit COŞKUN

Abstract: In this study, the effect of social identity on helping behavior and the moderator role of empathy on this effect were examined. Participants were university students who study in Bolu Abant Izzet Baysal University. Social identity was manipulated by providing information about university student who was a Turkish, Syrian or Greek student. Participant’s empathy levels were measured by Basic Empathy Scale (BES). And also, helping behavior measured by the Help Text which was improved by researchers. In expressions were given to participants about a university student who needs help and then they were asked how much they would share with him if they had the amount the student needed. Findings indicated that helping behavior and empathy levels of participants were manipulated by social identity. Participants who are in Syrian student condition helped more and felt more empathy than other conditions. Also, we found that there is a moderator role of empathy on the effect of social identity on helping behavior. The results are consistent believing in same religion, social responsibility norms and Conservation of Resources Theory. There is suggested that new
researchers can examine this research design in another identities and samples.

Key Words: Social İdentity, Empathy, Helping Behavior, Positive Psychology, Prosocial Behavior.


Genç Yetişkinlerde Sosyal Kimlik ve Yardım Etme Davranışı Arasındaki İlişkide Empatinin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Özet: Bu çalışmanın amacı, sosyal kimliğin empati ve yardım etme davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla değişkenler incelendiğinde, sosyal kimliğin bireyin toplum içerisindeki kimliği olduğu bilinmektedir. Yardım etme davranışını en çok etkileyen değişkenlerden biri olan empati, bireyin bir başkasının yaşadığı duyguyu hissetmesi ve düşüncesini anlaması olarak ifade edilmektedir. Yardım etme davranışı ise, bireyin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan olumlu sosyal davranışlardan biridir. Bu çalışmada katılımcılar üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan Türk, Suriyeli ve Yunan grup olmak üzere üç farklı sosyal kimlik manipülasyonu yapılmıştır. Katılımcılara, yardımlarına ihtiyacı olduğunu belirten ve beş farklı uzman görüşü alınarak hazırlanan, üç farklı üniversite öğrencisine ait metinler verilmiştir. Katılımcıların empati puanları, Temel Empati Ölçeği (TEÖ) yardımı ile ölçülmüştür. Yardım etme davranışı ise, araştırmacılar tarafından hazırlanan Yardım Metni ile ölçülmüş, manipülasyon sırasında bahsedilen öğrenciye yönelik ifadeler verilmiş ve ardından, bu öğrencinin ihtiyacı olan miktara sahip olsalar ne kadarını onunla paylaşacakları sorulmuştur. Bulgular incelendiğinde, sosyal kimliğe bağlı olarak katılımcıların empati puanlarının ve yardım etme davranışlarının yardım edilenin kimliğine göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca, sosyal kimliğin yardım etme davranışı üzerindeki etkisinde empatinin düzenleyici rolü olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kimlik, Empati, Yardım Etme Davranışı, Pozitif Psikoloji, Prososyal Davranış.

Citing/ Referans gösterimi:Kiremitçi Canıoz, E. ve Çoşkun, H. (2020). Investigation of Empathy as a Moderator of the Relationship Between Social Identity and Helping Behavior in Young Adults. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2): 75-81 doi:10.35365/ctjpp.20.02.11