Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi ISSN 1302-7840 (basılı) ve E-ISSN 2667-8225 (online), 2019 yılından itibaren online olarak yayınlanmaktadır. Kısa adı KTPP Dergisi olan Kıbrıs Türk Pskiyatri ve Psikoloji Dergisi, ulusal ve uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemekte ve dünya çapındaki yazarlardan gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergi, psikiyatri ve psikoloji ile ilgili disiplinlerde klinisyen ve bilim insanlarının özgün çalışmalarının yayınlanmasına yüksek öncelik vermektedir. Ayrıca, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji alanlarıyla ilişkili nöroloji, farmakoloji, sosyal hizmetler, genetik, fizyoloji, psikiyatri hemşireliği ve diğer ilgili bilimlerdeki uzmanların ve bilim insanlarının da yüksek kaliteli araştırmalarını da titiz bir hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlamaktadır.

Dergiye, ilgilenen tüm kişilere abonelik ücreti olmadan erişebilmekte, bu da ilgilenen tüm ulusal ve uluslararası derneklere ve bireylere ulaşma amacını arttırmaktadır.

Cilt. 1, Sayı 3, Aralık 2019

Orjinal Makaleler

Akademisyenlerde Sosyodemografik Değişkenlere Göre Mobbing, Psikosomatik Belirtiler ve Ruminatif Düşünce Biçiminin İncelenmesi

Bade YAYA, Deniz ERGÜN, Beniz YILMAZ

>Abstract    >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.17 


Yeme Tutumları ve Travmatik Yaşantılar: Öz Şefkat ve Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü

Merve KARAOĞLU, Seda ERZİ 

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.18


Psikiyatri Kliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri: Bir Özel Tıp Fakültesi Hastanesi Deneyimi

Hatice HARMANCI

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.19


Ergenlerde Siber Zorbalığa Duyarlılığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Esra Nihan BRİDGE, Nesrin Duman

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.20


Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Belirtilerin ve Psikolojik Dayanıklılığın İncelenmesi

Oğuzhan CEVİZCİ, Ece E. MÜEZZİN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.21


Kaygılı ve Kaçıngan Bağlanma Örüntülerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi

Saime Serpil ÖZGÜL, Volkan DEMİR, Hüseyin ÜNÜBOL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.22


Evli Çiftlerin Kişilik Profillerinin Karşılaştırılması-I: 360º Değerlendirme Tekniği

Arkun TATAR, Hüdanur ÖZDEMİR, Sami ÇAMKERTEN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.23


Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanının Sorunları

Ayşe BENGİSOY, Melih Burak ÖZDEMİR

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.24


Opioid Bağımlılığının Tedavisinde Metadon ve Buprenorfin’in Etkinliği: Hangisini Kullanalım?

Mehmet ÇAKICI, Damla ARAZ, Elif AKSOY, Ayşe GÖKYİĞİT

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.25


Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken Çocukluk Dönemi’nde Tanılanma Ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçme Araçlarının İncelenmesi

Çağla KILINÇ, Başak BAĞLAMA, Gönül AKÇAMETE

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.26


Ajite Hastaya Yaklaşım

Demet GÜLPEK, Ayşe Nur İnci KENAR, Çiçek HOCAOĞLU

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.1.27

Cilt. 1, Özel Sayı 1, Kasım 2019

Orjinal Makaleler

Yedam Danışmanlık Merkezinde Danışanların Klinik İlk Görüşmeye Gelme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Halil DİREKLİ, Aylin IŞIK, Büşra KAHRAMAN, Simge SEZER, Ceren ŞENYÜZ

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.1


Yedam Drug Dependence Stigmatization Scale

Mehmet DİNÇ, G.Melike ŞİMŞEK, Aylin IŞIK, Kültegin ÖGEL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.2


Alkol-Madde Bağımlılarında D Tipi Kişilik Özellikleri ve Aleksitimi

Filiz ÖZSOY

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.3


Ayaktan Tedaviye Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Madde Kullanım Özellikleri ile Nöropsikolojik Test Performanslarının Karşılaştırılması

Büşra KAHRAMAN, Aslıhan Özlem POLAT IŞIK

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.4


Üniversite Öğrencilerinde Riskli Kafein Tüketimi

Birgül AYDIN, Gül ERYILMAZ

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.5


Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Aylin IŞIK, Gülsüm Melike ŞİMŞEK

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.6


Diyet Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yeme Bağımlılığının Epidemiyolojisinin Araştırılması

F.Ebru ATABAY, Duygu ALTIN, Baykul ALTIN

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.7


Yeme Eylemi; Fizyolojik Bir İhtiyaç mı? Psikolojik Bir Davranış mı? Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri ile Yeme Bağımlılığı İlişkisi

Emine AKTEN, Cemal Onur NOYAN

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.8


Yedam Alkol Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği

Mehmet DİNÇ, G. Melike ŞİMŞEK, Aylin IŞIK, Kültegin ÖGEL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.9


Tercih Maddesi Ve Bağımlılık Şiddetine Bakılarak Bağımlılarda Yaşama Son Verme Düşüncesi Yoğunluğunun Araştırılması

Nur KASSEM

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.10


Aşırı Dijital Oyun Oynama Davranışında Anne Tutumu Ve Benlik Kontrolünün Etkisi

N. Kübra ORMAN, Osman Tolga ARICAK

>Abstrac   >PDF    >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.11


Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları

Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM, Hakan COŞKUNOL

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.12


Alkol-Madde Bağımlılarının Kan Parametrelerinin Kıyaslanması

Müberra KULU

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.13


Alkol-Madde Bağımlılığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Elif Aktan MUTLU

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.14


Social Anxiety, Internet Addiction and Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in Adolescence

Melek Gözde Luş

>Abstract    >PDF     >DOI: 10.35365/ctjpp.19.special1.15

 


Derleme Yazısı

Olgu Sunumu